Sunday, November 18, 2012

Ide se jo mahi!

Ky person duket se ka ide ‘mastrale’. Sigurisht se shikimi ka qenë më i qartë pasi këto dy vajza janë ngritur në këmbë.