Thursday, January 17, 2013

Shkojnë në shkollë me mësuar apo me u tranuar (VIDEO)

Çka bëjnë nxënësit në shkollë. Kjo video tregon se çka jnaë duke bërë nxënësit tanë në ditë të sodit në shkollë. Valle, muzikë, britma sikur me pas qenë në dasëm...